Onze 12 gulden regels

 1. Nauwkeurige verzending van de boekhoudkundige documenten
  • Gespreide provisieopvragingen ten laatste op de 1e dag van het nieuwe trimester
  • Afrekeningen opgesteld binnen 60 dagen na de afsluitingsdatum
 2. Zeer precieze en veilige opvolging van de betalingen
  • Dubbele controle van elke betaling die wordt uitgevoerd via de rekeningen van de mede-eigendom.
  • Invoering van een procedure voor de inning van de onbetaalde lasten opgesteld in samenwerking met gespecialiseerde advocaten
 3. Transparantie bij de voering van de boekhouding
  • Financiële toestand elk trimester bekendgemaakt aan de commissaris van de rekeningen
  • Stellige en onherroepelijke garantie dat er geen commissielonen ontvangen worden
 4. Regelmatige bezoeken
  • Halfjaarlijkse check-up van het gebouw, gevolgd door een samenvattend verslag voorgelegd aan de Raad van mede-eigendom met voorstel van een actieplan
 5. Reporting
  • Opstelling van een halfjaarlijks activiteitenverslag
 6. Beheersing van de lasten
  • Heel strikt prijsbeleid ten opzichte van de leveranciers om de voordeligste tarieven te verkrijgen voor uw mede-eigendom
 7. Werkzaamheden in alle sereniteit
  • Aanbestedingen voor alle geplande werkzaamheden
  • Opstelling van een gunningsbrief voor alle bestelde werkzaamheden
  • Oplevering van de werkzaamheden
 8. Permanente beschikbaarheid
  • - Teams die elke dag van de week beschikbaar zijn en een wachtdienst die 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is
 9. Nauwe communicatie met onze klanten
  • Schriftelijke bevestiging van de afhandeling van elke vraag
  • Terbeschikkingstelling van de documenten via een beveiligde website voor uw mede-eigendom
 10. Snel beheer van de schadegevallen
  • Onmiddellijke verwerking van elk nieuw dossier
 11. Voortdurende informatie
  • Communicatie over de evolutie van de reglementering die de werking van de mede-eigendom beïnvloedt
 12. Nauw beheer

Onze brochure downloaden